Lyssna

De efterlevande öppnade gravar

Det hände att gravar öppnades av de efterlevande. Det brukar kallas högbrott. Målet verkar ofta ha varit mänskliga kvarlevor snarare är exklusiva föremål.

Spåren tyder på att de som grävde sig in visste hur de skulle nå vad de sökte med minsta möjliga arbetsinsats. Det talar för att högbrotten skedde ganska snart efter jordfästningarna. Båtgraven vid Årby i Uppland är ett exempel.

Ingreppet gjordes mot aktern i båten, där den döda var placerad. Nästan hela kroppen togs ur graven. Kvar blev enstaka ben från en arm och en hand, en knäskål samt fyra halskotor. Förmodligen var inte kroppen helt förmultnad då högbrottet utfördes. Det innebar att det var enkelt att plocka de önskade delarna av kroppen ur graven. Stödet för den teorin är att när båtgraven upptäcktes på 1930-talet låg de kvarvarande kotorna anatomiskt korrekt placerade.

Ett gåtfullt föremål är ett knippe björkris som låg bredvid benen från en höna. Ris och ben är lämningar av riter som utfördes i samband med begravningen för att sia om framtiden. Ett sådant risknippe kallades hlauttein på fornskandinaviska, där förledet hlaut betyder ”lott” – jämför uttrycket ”ödets lott”. Fyndet av risknippet och hönsbenen tillsammans är unikt och det enda kända exemplet från en grav.

Graven är från omkring år 900. Båten är relativt liten, omkring fyra meter lång. Trots skadorna är den en av de bäst bevarade från epoken.

Obrända ben

  Obrända ben

Obrända ben

  Obrända ben

Obrända ben

  Obrända ben

Lekare

  Lekare

Rep

  Rep

Trästav

  Trästav

Glättbräde

  Glättbräde

Obrända ben

  Obrända ben

Skopa

  Skopa

Skål

  Skål

Spelbräde

  Spelbräde

Sked

  Sked

Fågelben

  Fågelben

Fågelben

  Fågelben

Fågelben

  Fågelben

Fågelben

  Fågelben

Risknippe

  Risknippe

Kåsa

  Kåsa

Båt

  Båt

Åra

  Åra