Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Gudomligt hantverk Midgård Tro och traditioner Levande och döda 59: Fyra scener i sten 60: De döda var en del av det levande samhället 61: Ritualerna påverkade levande och döda 62: Tillbaka från dödsriket med båt? 63: Gyllene hästar och svärd 64: De efterlevande öppnade gravar 65: Valkyriorna tog emot i Valhall 66: Vägen till Hel 67: Ett järnsvärd bröts mitt itu 68: Ett gravbål med rituell dramatik 69: Frejas hall för fallna krigare 70: Vägen till det kristna paradiset 71: Att döda föremål 72: Kroppens placering i graven var viktig 73: Individuella ritualer och bevingade offer Vattenvägar Handel och härjning Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

De efterlevande öppnade gravar

Det hände att gravar öppnades av de efterlevande. Det brukar kallas högbrott. Målet verkar ofta ha varit mänskliga kvarlevor snarare är exklusiva föremål.

Spåren tyder på att de som grävde sig in visste hur de skulle nå vad de sökte med minsta möjliga arbetsinsats. Det talar för att högbrotten skedde ganska snart efter jordfästningarna. Båtgraven vid Årby i Uppland är ett exempel.

Ingreppet gjordes mot aktern i båten, där den döda var placerad. Nästan hela kroppen togs ur graven. Kvar blev enstaka ben från en arm och en hand, en knäskål samt fyra halskotor. Förmodligen var inte kroppen helt förmultnad då högbrottet utfördes. Det innebar att det var enkelt att plocka de önskade delarna av kroppen ur graven. Stödet för den teorin är att när båtgraven upptäcktes på 1930-talet låg de kvarvarande kotorna anatomiskt korrekt placerade.

Ett gåtfullt föremål är ett knippe björkris som låg bredvid benen från en höna. Ris och ben är lämningar av riter som utfördes i samband med begravningen för att sia om framtiden. Ett sådant risknippe kallades hlauttein på fornskandinaviska, där förledet hlaut betyder ”lott” – jämför uttrycket ”ödets lott”. Fyndet av risknippet och hönsbenen tillsammans är unikt och det enda kända exemplet från en grav.

Graven är från omkring år 900. Båten är relativt liten, omkring fyra meter lång. Trots skadorna är den en av de bäst bevarade från epoken.

Visa mer

Obrända ben

  Obrända ben

Obrända ben

  Obrända ben

Obrända ben

  Obrända ben

Lekare

  Lekare

Rep

  Rep

Trästav

  Trästav

Glättbräde

  Glättbräde

Obrända ben

  Obrända ben

Skopa

  Skopa

Skål

  Skål

Spelbräde

  Spelbräde

Sked

  Sked

Fågelben

  Fågelben

Fågelben

  Fågelben

Fågelben

  Fågelben

Fågelben

  Fågelben

Risknippe

  Risknippe

Kåsa

  Kåsa

Båt

  Båt

Åra

  Åra