Lyssna

Trästav

Kort och spetsig trästav. Cylindriskt knapphuvud med utskuret repfäste därunder. Gravfynd från Årby, Rasbokil socken, Uppland.
Upphov: Ola Myrin, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0)

Föremålsnummer: 107483_HST
Material: Trä

<   6 av 20  >