Lyssna

Reliker blev en handelsvara

Att handla med och dyrka reliker blev snabbt ett viktigt inslag i den kristna kulten, också i Skandinavien. Skelettdelar från helgon och små träflisor som påstods komma från Jesu kors förvarades i skrin eller kapslar.

De kunde också läggas i ihåliga krucifix, enkolpier, som bars runt halsen. Oftast var dessa relikvarier tillverkade av silver eller guld.

Det finns en legend om Den heliga lansen, även kallad Kristi spjut eller Longinus spjut. Den handlar om det spjut som den romerske soldaten Longinus ska ha stuckit i Jesu sida vid korsfästningen på Golgata i Jerusalem. Ett spjut som länge ansågs vara det ursprungliga finns i Wien, men analyser har visat att det tillverkades på 600-talet.

Legenden om spjutet var levande inom kristenheten under vikingatid och har kanske inspirerat den mästersmed som tillverkade och utsmyckade det korsprydda spjutet från Klinte på Gotland.

Spjutspets

  Spjutspets

Kapselhänge

  Kapselhänge

Enkolpium

  Enkolpium

Helgonbild

  Helgonbild

Hänge

  Hänge