Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki 08: Ett hårt liv med plats för omvårdnad 09: Ambátt och þræll 10: Olikhet inför lagen 11: Intensivt utbyte av idéer, varor och tjänster 12: Kvinnornas gravar speglar komplexa roller 13: Krigaren stod högt i kurs 14: Bara hälften blev äldre än tio år 15: Unga begravdes klädda som vuxna 16: Nyckeln – symbol för ansvar 17: De flesta män var bönder 18: Makt och rikedom visades upp Gudomligt hantverk Midgård Tro och traditioner Levande och döda Vattenvägar Handel och härjning Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

Ett hårt liv med plats för omvårdnad

Levnadsvillkoren var hårda för både fria och ofria. Förslitningsskador på kotor, leder och tänder och spår efter läkta arm- och benbrott är vanliga på skelettfynd. Parasit- och bakterieinfektioner, med långvariga diarréer och blodbrist som följd, var också vanliga.

Få blev äldre än 60 år. Många män avled före sin 45-årsdag. Kvinnor dog ofta i ännu yngre år, i 25–30-årsåldern, många gånger efter komplikationer i samband med graviditeter och barnafödslar.

Det fanns omvårdnad och sjukvård. Kunniga personer kunde utföra även ganska avancerade operationer, som till exempel trepanering då en bit av skallbenet avlägsnades. Troligen som en metod för att lätta på trycket i hjärnan efter en skallskada.

Gravfynd avslöjar att det fanns plats även för dem som var beroende av andra för sin överlevnad. Det kunde röra sig om personer med olika skador. Mer osynliga funktionsvariationer är omöjliga att spåra genom arkeologin. Det är en myt att personer med nedsatt fysisk kapacitet och åldringar kastades från en ättestupa.

Visa mer

kranium

  kranium

kranium

  kranium

Skallben

  Skallben

kranium

  kranium

Lårben, del av

  Lårben, del av

Kotor

  Kotor

Pannben och ögonhålefragment

  Pannben och ögonhålefragment