Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Gudomligt hantverk Midgård Tro och traditioner Levande och döda Vattenvägar 74: Skepp syns nästan bara på gotländska stenar 75: Skeppsfynd i vatten och gravar 76: Skeppen kan återskapas tack vare fynden 77: Samtida bilder visar skepp med segel 78: Från långskepp till karv 79: I dyn har spåren av skeppen bevarats 80: 27 000 timmar för att bygga ett skepp 81: Tidskrävande segeltillverkning Handel och härjning Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

Samtida bilder visar skepp med segel

Det finns samtida avbildningar av tidens skepp på flera gotländska bildstenar. Därutöver finns skeppsbilder på en del mynt, på enstaka vikter samt i form av enkla ristningar på andra föremål.

Avbildningarna på bildstenar och mynt visar nästan uteslutande skepp med segel. Vissa av bildstenarna är så detaljerade att de använts för att rekonstruera och förstå segeltekniken.

Vid vilken tidpunkt seglandet i Skandinavien startade är oklart, men stenarna visar att det pågått åtminstone sedan 800-talets början. Från denna tid finns också arkeologiska fynd av båtar som visar att de varit försedda med en mast.

Visa mer

Skärva

  Skärva

Vikt

  Vikt

Mynthänge

  Mynthänge

Mynthänge

  Mynthänge

Mynt (halvbrakteat)

  Mynt (halvbrakteat)