Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Gudomligt hantverk Midgård 28: Meningsfullt drickande 29: Til – ett vikingatida gods 30: Stadslika handelsplatser växte fram 31: Skridfinnar – folken i norr 32: Keramik från hela världen 33: Runor till vardags 34: Att överleva vintern 35: Smutsiga varelser eller fåfänga nordbor? 36: Ingen måtta på utsmyckningarna 37: Bara fragment och trådar återstår 38: Att låsa om sig och sitt 39: En träsked till soppan 40: Långhuset – symbol för äganderätt 41: Mörkt – men varmt och färgrikt 42: Behovet av virke utarmade landskapet 43: Mat för fattiga och rika 44: Musik till arbete, vardag och fest 45: Offer – vikingarnas hemförsäkring Tro och traditioner Levande och döda Vattenvägar Handel och härjning Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

Behovet av virke utarmade landskapet

För att bygga hus och skepp, för att göra slädar, vagnar och redskap krävdes stora mängder virke. Likaså till uppvärmning och matlagning. Till framställning av tjära och till järn- och stålsmide behövdes massor av träkol.

Avverkningen av skog var enorm i förhållande till befolkningens storlek. Landskapet i befolkade områden utarmades och blev kalt och trädfattigt.

För de flesta människor kretsade livet kring gården. Vardagen handlade om jordbruk, boskapsskötsel, jakt och fiske.

Av gårdens olika redskap var årdret ett av de viktigaste. Det användes för att luckra upp jorden så att utsädet kunde myllas ner. Den dominerande grödan var korn, men vete och havre odlades också.

Årdret är en föregångare till senare tiders plogar. De flesta var av trä, ofta tillverkade av en naturligt böjd tjock gren eller rot. Den som hade råd kunde sko änden som luckrade jorden med en så kallad årderbill av järn. Fynden av årder av trä är få. Förklaringen är att träet har förmultnat. Fynd av järnbillar är något vanligare.

Andra viktiga redskap var liar, skäror, knivar och yxor. Yxor finns ofta i gravar, medan de övriga är vanliga fynd i gårdsmiljöer.

Visa mer

Skäggyxa

  Skäggyxa

Yxa

  Yxa

Pilspets

  Pilspets

Årderbill

  Årderbill

Skära

  Skära

Sisare

  Sisare

Skära

  Skära

Fiskekrok

  Fiskekrok

Krok

  Krok

Ljuster

  Ljuster

Fiskekrok

  Fiskekrok

Lieblad

  Lieblad

Lieblad

  Lieblad

Harpun

  Harpun