Lyssna

Behovet av virke utarmade landskapet

För att bygga hus och skepp, för att göra slädar, vagnar och redskap krävdes stora mängder virke. Likaså till uppvärmning och matlagning. Till framställning av tjära och till järn- och stålsmide behövdes massor av träkol.

Avverkningen av skog var enorm i förhållande till befolkningens storlek. Landskapet i befolkade områden utarmades och blev kalt och trädfattigt.

För de flesta människor kretsade livet kring gården. Vardagen handlade om jordbruk, boskapsskötsel, jakt och fiske.

Av gårdens olika redskap var årdret ett av de viktigaste. Det användes för att luckra upp jorden så att utsädet kunde myllas ner. Den dominerande grödan var korn, men vete och havre odlades också.

Årdret är en föregångare till senare tiders plogar. De flesta var av trä, ofta tillverkade av en naturligt böjd tjock gren eller rot. Den som hade råd kunde sko änden som luckrade jorden med en så kallad årderbill av järn. Fynden av årder av trä är få. Förklaringen är att träet har förmultnat. Fynd av järnbillar är något vanligare.

Andra viktiga redskap var liar, skäror, knivar och yxor. Yxor finns ofta i gravar, medan de övriga är vanliga fynd i gårdsmiljöer.

Skäggyxa

  Skäggyxa

Yxa

  Yxa

Pilspets

  Pilspets

Årderbill

  Årderbill

Skära

  Skära

Sisare

  Sisare

Skära

  Skära

Fiskekrok

  Fiskekrok

Krok

  Krok

Ljuster

  Ljuster

Fiskekrok

  Fiskekrok

Lieblad

  Lieblad

Lieblad

  Lieblad

Harpun

  Harpun