Lyssna

Offer – vikingarnas hemförsäkring

I vardagslivet var tradition och tro ständigt närvarande. När ett hus skulle byggas gjordes ofta så kallade grundläggningsoffer.

I en väggränna till ett av husen på Birka har två stora amulettringar av järn, delar av ett ko-kranium, några ejderben samt ett skulderbladsben från en kraftigt byggd man hittats. En bit därifrån låg delar av en yxa från stenåldern.

Före vikingatiden var keramikkärl, malstenar och så kallade löpare vanliga offer i husens stolphål eller väggrännor. Under vikingatiden blir även föremål som betraktades som magiska – eldstålshängen, skäror, ben – viktiga i ritualerna.

Stenåldersredskap, oftast yxor, som vikingatidens människor hittade, kallades för åskstenar eller torsviggar. Enligt senare tiders folktro hade guden Tor kastat dem till marken vilket orsakade blixtnedslag. En fransk dikt från 1000-talet berättar om åskstenarnas magiska egenskaper. De skulle skydda både bäraren och husen de förvarades i från att träffas av blixten.

Kohorn

  Kohorn

Yxa

  Yxa

Amulettringar

  Amulettringar

Fågelben

  Fågelben

Amulettring

  Amulettring

Amulettringar

  Amulettringar

Fågelben

  Fågelben

Skulderblad

  Skulderblad

Amulettring

  Amulettring