Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Gudomligt hantverk Midgård Tro och traditioner 46: Olika föreställningar smälte ihop till hybrider 47: Nya och gamla symboler blandades 48: Spännen att läsa och förstå 49: Många slags kristendom 50: Magiska amuletter 51: Gudarnas attribut 52: Reliker blev en handelsvara 53: Offer i gränslandet gav skydd 54: Kultutövning i gränslandet 55: Kyrkans män tog makt och plats 56: Tre gudar för fruktbarhet 57: Asarna – aristokratins gudar 58: Stavbärare såg in i framtiden Levande och döda Vattenvägar Handel och härjning Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

Nya och gamla symboler blandades

Fornnordiska och kristna föreställningar smälte ofta samman till hybrider. Sammanblandningen var en naturlig följd av att världen förändrades. De många blandformerna syns tydligt i de skriftliga källorna och i utformningen av föremål.

Den exklusiva uppsättningen från Gotland består av 35 förgyllda hängen, formade som fiskhuvuden och ett dosspänne. Fisken har genom historien ofta använts som symbol för Jesus. Alla hängen pryds dessutom av ett kors, medan spännets ornamentik i stället anspelar på fornnordiska myter och traditioner.

Visa mer

Dosformigt spänne

  Dosformigt spänne

Fiskhuvudformiga hängen

  Fiskhuvudformiga hängen