Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Gudomligt hantverk Midgård 28: Meningsfullt drickande 29: Til – ett vikingatida gods 30: Stadslika handelsplatser växte fram 31: Skridfinnar – folken i norr 32: Keramik från hela världen 33: Runor till vardags 34: Att överleva vintern 35: Smutsiga varelser eller fåfänga nordbor? 36: Ingen måtta på utsmyckningarna 37: Bara fragment och trådar återstår 38: Att låsa om sig och sitt 39: En träsked till soppan 40: Långhuset – symbol för äganderätt 41: Mörkt – men varmt och färgrikt 42: Behovet av virke utarmade landskapet 43: Mat för fattiga och rika 44: Musik till arbete, vardag och fest 45: Offer – vikingarnas hemförsäkring Tro och traditioner Levande och döda Vattenvägar Handel och härjning Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

Att låsa om sig och sitt

Det var viktigt att låsa om sig och sitt. Stölder var vanliga och tjuvar straffades hårt. Att bryta sig in i låsta utrymmen gav strängare straff än om stöldgodset var oskyddat.

I förråd och visthusbodar, för matförvaring, fanns ofta stöldbegärliga varor. De krävde rejäla lås med stora nycklar av järn. Boningshusen låstes säkert också, men hur vanligt det var vet vi inte.

De dyrbarheter som fanns i hemmen förvarades i skrin och förvaringskistor som låstes med olika typer av hänglås och mindre nycklar.

Visa mer

Skrin

  Skrin

Ankarnyckel

  Ankarnyckel

Kroknyckel

  Kroknyckel

Ask

  Ask

Nyckel

  Nyckel

Bultlåsnyckel

  Bultlåsnyckel

Vridnyckel

  Vridnyckel

Bultlås

  Bultlås

Ask

  Ask

Kroknyckel

  Kroknyckel

Dosa

  Dosa

Nyckel

  Nyckel