Lyssna

Skeppen kan återskapas tack vare fynden

Många olika slags föremål med anknytning till skepp och sjöfart har hittats. Till exempel olika slags riggdetaljer, koffernaglar, tågnålar, redskap som krokar och vakare samt stumpar av tågvirke och rep.

Tack vare de arkeologiska fynden har vikingatida skepp kunnat rekonstrueras, och deras sjövärdighet och seglingsegenskaper kunnat utforskas. Det har varit möjligt att förstå mer om hur livet ombord såg ut och vilka resurser som skeppsbyggnad krävde.

I de långsmala krigsskeppen fanns minimal plats för packning. De rymliga knarrarna var bättre lämpade för bosättare som skulle frakta boskap och utrustning.

Knarrar och andra handelsskepp kunde kanske hålla en genomsnittshastighet på sex–åtta knop. Men farten var beroende av båttyp och last. Krigsskeppen kunde utnyttja sina roddare och på så sätt bli betydligt snabbare.

Krok

  Krok

Tågvirke

  Tågvirke

Tågvirke

  Tågvirke

Tågvirke

  Tågvirke

Klubba

  Klubba

Tågvirke

  Tågvirke

Vakare

  Vakare

Nål

  Nål

Nål

  Nål