Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Gudomligt hantverk 19: Föremål bytte funktion och gestalt 20: Vikingatidens konst – stiliserade djur 21: Högklassigt guldsmide 22: Malm blev vapen och verktyg 23: Dekorerade vardagsföremål 24: Märkliga verktyg i myrmark 25: Vävning – med koppling till ödesmakterna 26: Ben och horn till nytta och nöje 27: Återanvänt i brons och silver Midgård Tro och traditioner Levande och döda Vattenvägar Handel och härjning Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

Högklassigt guldsmide

Konsthantverkarna skapade i guld och silver bland annat utsökta halsringar, armband, dräktspännen, rembeslag och söljor. Föremålen gav status till ledare och aristokrater och guldsmide förekom också i rituella sammanhang. Många av produkterna håller så hög klass att de är svåra att kopiera i dag.

Hantverkarna behärskade allt från att gjuta och smida till att arbeta med förgyllning och filigranteknik. För det precisionskrävande arbetet, som utfördes i dunklet inomhus, kunde kanske slipade linser av bergkristall fungera som förstoringsglas.

Hantverkarnas arbetsmiljö var ibland farlig och hälsovådlig. Därför har forskare funderat på om de hörde till de fria eller ofria i samhället. Kanske reste hantverkarna från plats till plats för att erbjuda sina tjänster till den som betalade bäst. Betydde det i så fall att de trots allt hade viss personlig frihet?

Visa mer

Svärd

  Svärd

Ovalspänne

  Ovalspänne

Ovalspänne

  Ovalspänne

Ringspänne

  Ringspänne

Ringnål

  Ringnål

Ringspänne

  Ringspänne

Ringspänne

  Ringspänne

Skål

  Skål

Doppsko

  Doppsko

Dosformigt spänne

  Dosformigt spänne

Rundspänne

  Rundspänne

Lins

  Lins

Linser

  Linser

Spjutspets

  Spjutspets