Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki 08: Ett hårt liv med plats för omvårdnad 09: Ambátt och þræll 10: Olikhet inför lagen 11: Intensivt utbyte av idéer, varor och tjänster 12: Kvinnornas gravar speglar komplexa roller 13: Krigaren stod högt i kurs 14: Bara hälften blev äldre än tio år 15: Unga begravdes klädda som vuxna 16: Nyckeln – symbol för ansvar 17: De flesta män var bönder 18: Makt och rikedom visades upp Gudomligt hantverk Midgård Tro och traditioner Levande och döda Vattenvägar Handel och härjning Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

Ambátt och þræll

Trälarna, samhällets ofria, hade inte samma rättigheter som de fria människorna. Men också inom gruppen ofria existerade olika ställning och rättigheter.

Ambátt och þræll var samlingsnamn för kvinnliga respektive manliga trälar. Vilka arbetsuppgifter de hade påverkade deras status. En ofri så kallad huskarl på en gård kunde bli befordrad till bryte, en slags förman med ansvar för gården och andra ofria. Vissa hade inflytande över sina arbetsuppgifter och kunde ibland avancera i hierarkin, medan andra var hårt kroppsarbetande slavar.

En avgörande faktor för status inom gruppen trälar var om personen blivit infångad i strid eller var en infödd i gårdsgemenskapen. De infödda kallades fostri eller fostra och hade större frihet än trälar som var tagna i strid.

Att handla med trälar var lönsamt. Arabiska krönikörer beskriver skandinaver som reste österut som slavjägare, mot det som kallades Gårdarike i nuvarande Ryssland. Fynd av så kallade halsjärn och andra typer av bojor visar att slavhandel bedrevs i Birka på Björkö i Mälaren. Nuvarande Brännö på den svenska västkusten nämns som en av Skandinaviens största slavmarknader i den norröna litteraturen.

Trälar förekommer också i den fornnordiska mytologin. Mest kända är kvinnorna Fenja och Menja, som var systrar av jättesläkt. De malde guld till kung Frode i hans jättelika kvarn Grotte. Grottekvarnen hade den magiska egenskapen att den malde fram det som de arbetande trälarna sjöng om.

Forskare har ofta beskrivit de ofria som egendomslösa. I formell mening var många av dem det, men de hade och använde säkert personliga föremål som dräktspännen, bältessöljor, olika redskap och knivar.

Några få fynd av kvarlevor från avrättade eller stympade personer, ofta begravda i andra individers gravar, har tolkats som trälar. Men flera forskare har också hävdat att trälar inte blev begravda. Vilket skulle vara skälet till att det är svårt att hitta spår efter dem. Men trälarna finns närvarande i alla de föremål som de själva använde eller tillverkade till andra, och i det arbete de utförde. Ett exempel är det monotona och tunga arbetet att mala med en vridkvarn.

Visa mer

Vridkvarn

  Vridkvarn

Vridkvarn

  Vridkvarn

Yxa

  Yxa

Fjätter

  Fjätter

Tväryxa

  Tväryxa

Halsjärn

  Halsjärn

Fjätter

  Fjätter