Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Gudomligt hantverk Midgård Tro och traditioner Levande och döda Vattenvägar 74: Skepp syns nästan bara på gotländska stenar 75: Skeppsfynd i vatten och gravar 76: Skeppen kan återskapas tack vare fynden 77: Samtida bilder visar skepp med segel 78: Från långskepp till karv 79: I dyn har spåren av skeppen bevarats 80: 27 000 timmar för att bygga ett skepp 81: Tidskrävande segeltillverkning Handel och härjning Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

Vattenvägar

Skeppen var en förutsättning för färderna

”Det grå havet dånar, och dyningen
bär klart skum över det röda virket
där sylloxen [skeppet] gapar
med guldsmyckad mun”

(Skalden Torleif fager diktar om dyningarna,
ur Snorre Sturlasons Skaldskaparmal.)

Skeppen var en förutsättning för vikingarnas färder över haven. Än i dag är de starka symboler för epoken. I de norröna, litterära källorna omnämns skepp ofta med så kallade kenningar, bildliga omskrivningar i poetisk eller episk form. ”Havets häst”, ”Våghäst”, ”Segelhäst” och ”Havets skida” är några av de vanligaste.

Bosättningar, handelsplatser och administrativa centra låg så gott som alltid nära sjöar, vattenvägar och segelleder. Att resa långa sträckor på land var besvärligt och farligt, inte minst vintertid i snö, slask och mörker. Öppet eller fruset vatten var den naturliga kommunikationsvägen. Hamnar och bryggor blev viktiga knutpunkter, där människor, varor och idéer från när och fjärran möttes.

Visa mer
Skepp syns nästan bara på gotländska stenar  >
74
Skeppsfynd i vatten och gravar  >
75
Skeppen kan återskapas tack vare fynden  >
76
Samtida bilder visar skepp med segel  >
77
Från långskepp till karv  >
78
I dyn har spåren av skeppen bevarats  >
79
27 000 timmar för att bygga ett skepp  >
80
Tidskrävande segeltillverkning  >
81