Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Gudomligt hantverk Midgård 28: Meningsfullt drickande 29: Til – ett vikingatida gods 30: Stadslika handelsplatser växte fram 31: Skridfinnar – folken i norr 32: Keramik från hela världen 33: Runor till vardags 34: Att överleva vintern 35: Smutsiga varelser eller fåfänga nordbor? 36: Ingen måtta på utsmyckningarna 37: Bara fragment och trådar återstår 38: Att låsa om sig och sitt 39: En träsked till soppan 40: Långhuset – symbol för äganderätt 41: Mörkt – men varmt och färgrikt 42: Behovet av virke utarmade landskapet 43: Mat för fattiga och rika 44: Musik till arbete, vardag och fest 45: Offer – vikingarnas hemförsäkring Tro och traditioner Levande och döda Vattenvägar Handel och härjning Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

Stadslika handelsplatser växte fram

Under sent 700-tal utvecklades ett nätverk av stora handelsplatser i norra Europa. De liknade städer till sin struktur och blev del av internationella handelsnätverk och fjärrhandel. Nätverken sträckte sig från öarna i Nordatlanten, England och europeiska kontinenten, till nuvarande Ryssland, Bysantiska eller Östromerska riket och kalifatet på Iberiska halvön och i Mellanöstern.

De mest omtalade stadsliknande platserna i Skandinavien var Birka (i Sverige), Kaupang/Skiringssal (i Norge), Ribe (i Danmark) samt Hedeby/Haithabu (i norra Tyskland).

Dessa handels- och hantverksplatser utvecklades ur äldre gårdsmiljöer, så kallade landningsplatser eller strandmarknader. Där försörjde sig de flesta på tillverkning och handel med hantverksprodukter.

I Birka, på ön Björkö i Mälaren, har föremål från Vendeltiden (cirka 550–793), det vill säga perioden före vikingatiden, hittats. Föremålen finns dels i gravar, dels i stadsområdet, som kallas Svarta Jorden. Att platsen förändrats och byggts om framgår bland annat av att gravarna låg både under och på insidan av stadsvallen.

Vendeltida spännen, kärl och kammar från Birka tyder på att det fanns tre–fyra gårdar med tillhörande gravfält på ön, föregångare till den stora handelsplatsen som skapades under andra hälften av 700-talet. Kammarna berättar om kontakter över stora geografiska områden. Till exempel har frisiska exemplar hittats, vilket visar på stort utbyte med det frisiska handelsnätverket. Samma typer av kammar finns även i Åhus, Skåne.

Visa mer

Kam

  Kam

Kam

  Kam

Enkelkam

  Enkelkam

Enkelkam

  Enkelkam

Enkelkam

  Enkelkam

Enkelkam

  Enkelkam

Enkelkam

  Enkelkam

Reliefspänne

  Reliefspänne

Likarmat bågspänne

  Likarmat bågspänne

Spänne

  Spänne

Ryggknappspänne

  Ryggknappspänne

Pärlspridare

  Pärlspridare

Rundspänne

  Rundspänne

Kärl

  Kärl

Pärlor

  Pärlor

Pärlor

  Pärlor

Oval spännbuckla

  Oval spännbuckla

Ryggknappspänne

  Ryggknappspänne