Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Gudomligt hantverk Midgård Tro och traditioner Levande och döda Vattenvägar Handel och härjning Stadslika platser Kristna monument 93: De gotländska stavkyrkorna 94: Tidigkristna gravmonument i sten
Lyssna

De gotländska stavkyrkorna

Under en period av drygt hundra år, från 1000-talets första hälft, restes uppskattningsvis ett 60-tal träkyrkor på Gotland. När medeltida stenkyrkor har renoverats hittas ibland spår eller lämningar av äldre träkyrkor. Oftast väggplankor och syllstockar eller stensatta syllgrunder.

I samband med renoveringen av den romanska stenkyrkan i Hemse 1896 upptäcktes återanvända delar av en äldre träkyrka. Stora delar av träkyrkan låg i golvet, bland annat ett stort antal väggplankor, men även bjälkar i olika tjocklekar samt delar av en dekorerad ingångsportal.

Sedan 2015 pågår ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet om medeltida kyrkorum. Projektet har tagit fram en digital rekonstruktion av Hemse stavkyrka. Här intill kan du gå in och se dig omkring i en stavkyrka från 1100-talet!

Verktygen som byggde Hemse stavkyrka

En knapp mil nordväst om Hemse ligger Mästermyr, som fått sitt namn efter vattensjuk träskmark som förvandlats till myr. Vid grävningsarbeten i myren 1936 hittades ett stort antal verktyg i en bevarad träkista. Bredvid låg en kittel, en så kallad eldkorg och ett par stora klockor.

Fyndet har tolkats som utrustning för en eller flera hantverkare. I kistan fanns både verktyg och delar av föremål lämpliga att smida om och återanvända.

Verktygen i lådan kunde användas till metallhantverk och smide. Men sågar, borrar, skavjärn och yxor berättar att den eller de som ägt kistan också var timmermän och trähantverkare.

Vissa märken i plankorna från Hemse stavkyrka överensstämmer med skador på verktygen i kistan från Mästermyr. Det är möjligt att några av just dessa verktyg användes när Hemse stavkyrka byggdes under 1100-talets första decennier.

Klockor ringde till evig vila

I fyndet från Mästermyr ingår två stora kopparklockor. De tycks inte höra samman med verktygen i kistan, men båda är slitna och kan ha varit metallskrot som skulle återanvändas. Klockornas funktion vet vi inte, men kanske har de använts i samband med begravningar.

En möjlig ledtråd kan finnas på den halvmeterhöga och drygt 70 meter långa Bayeuxtapeten i Frankrike. En av de broderade scenerna visar den engelske kungen Edward Bekännarens död och begravning. Där syns två män vid sidan av Edwards sarkofag som bär och ringer i fyra stora klockor, som liknar klockorna från Mästermyr.

Bayuextapeten är sannolikt tillverkad i Canterbury, England, en tid efter slaget vid Hastings 1066, kanske år 1077. Möjligen användes Mästermyrklockorna på samma sätt i begravningsprocessioner när prominenta gotlänningar bars till den eviga vilan.

Visa mer

Dopfunt

  Dopfunt

Ornament

  Ornament

Skedborr

  Skedborr

Bandjärn

  Bandjärn

skålpjärn

  skålpjärn

Krats

  Krats

Sågblad

  Sågblad

Yxa

  Yxa

Yxa

  Yxa

Yxa

  Yxa

Klocka

  Klocka

Klocka

  Klocka

Kolonnkapitäl

  Kolonnkapitäl

Skålar

  Skålar