Lyssna

Smycken och vapen från öst

Nordbornas långvariga kontakter österut har lämnat spår i form av föremål som keramikkärl, smycken och vapen.

Ett skattfynd som hittades vid Burge på Gotland innehöll bland annat ett av Skandinaviens största fynd av grivnor, avlånga silvertackor som användes som betalningsmedel i det ryska området.

Runstenar berättar

Runstenen är en av två stenar som från början stod vid Torsätra herrgård i Uppland, en gård som möjligen kallades Husa under vikingatid. Båda stenarna flyttades till Historiska museet på 1960-talet.

Ornamentiken, runornas utseende och inskriften skvallrar om att stenen ristades av Visäte någon gång under 1000-talets sista decennier. Inskriften börjar vid rundjurets huvud och löper inuti kroppen längs stenens ytterkanter. Den avslutas vid djurets stjärt och lyder i översättning: ”Skule och Folke lät resa denna sten efter sin broder Husbjörn. Han blev sjuk ute då de togo gäld på Gotland.”

Husbjörn deltog i en färd till Gotland för att hämta gäld, det vill säga driva in en skuld. Beskrivningen stämmer överens med ett avsnitt i den medeltida Gutasagan, som berättar om ett gammalt avtal mellan gutar och svear. I avtalet reglerades att svearna årligen hade rätt att hämta 60 mark silver i skatt (gäld) på Gotland. Av beloppet skulle kungen få 40 och jarlen 20 mark. I gengäld fick gutarna skydd mot våld och härjningar samt rätt att idka fri handel med svearna i deras farvatten.

Kedjegarnityr

  Kedjegarnityr

Kärl

  Kärl

Treflikigt spänne

  Treflikigt spänne

Yxa

  Yxa

Rundspänne

  Rundspänne

Ringspänne

  Ringspänne

Sländtrissa

  Sländtrissa

Dräktnål

  Dräktnål

Dräktnål

  Dräktnål

Halsring

  Halsring

Grivna

  Grivna

Grivna

  Grivna