Lyssna

Kvinnornas gravar speglar komplexa roller

Smycken och utrustning i många aristokratiska och förmögna kvinnors gravar speglar de komplexa roller dessa kvinnor hade, eller förväntades få om de hade levt längre. De levde och verkade i en blandning mellan det privata och det offentliga men också mellan det skandinaviska och det kontinentala.

Många av föremålen i kvinnornas gravar visar att de hade olika uppgifter. Dels att stå för traditioner och förmedla forn sed, dels att förnya seder och ideal, samt kanske även normer.

I montern visas en kammargrav. Gravrummet var inrett som ett privat rum. Kvinnans kläder var av siden och linne. De smycken hon bar var tillverkade i Skandinavien och i kontinentala Europa. Pärlorna i hennes stora uppsättning kommer dessutom från olika delar av den europeiska kontinenten.

Det stora och förgyllda likarmade spännet är skandinaviskt, och de två emaljerade mindre spännena är tillverkade i det frankiska riket. De hästformade spännena bredvid är skandinaviska, men flera hundra år äldre än övriga smycken. Kanske var de hennes arv, och därför värdefulla antikviteter? Att hon använt dem pekar på att hon haft en roll som traditionsbärare och förvaltare av gammal kunskap. Den stora amulettringen av järn som placerades under hennes huvud kan ha en liknande betydelse.

Vid hennes sida stod ett stort bronskärl och ett träskrin med metallbeslag. Bronskärlets form tyder på att det är tillverkat på Irland. Inuti träskrinet låg en lokalt tillverkad hornkam och en glättsten av glas. Bredvid skrinet låg den tillhörande glättbrädan, gjord av valben. Tillsammans användes de för att släta till textilier. Glättbrädan, glättstenen och materialet i hennes kläder tyder på att den begravda kvinnan kan ha haft en funktion inom importen av exklusiva textilier.

Bredvid stod också en tennfolierad kanna och en trattformad glasbägare, båda från det Frankiska riket. Dryckesservisen med kanna, glasbägare och hängkärl kan kopplas till kvinnans roll som aristokratisk husfru. En roll som bland annat innehöll att ansvara för de dryckesceremonier som var en viktig del av de sociala relationerna.

Runsten

  Runsten

Hängkärl

  Hängkärl

Tatingerkanna

  Tatingerkanna

Trattbägare

  Trattbägare

Nyckel

  Nyckel

Dräktspänne

  Dräktspänne

Dräktspännen

  Dräktspännen

Dräktspännen

  Dräktspännen

Pärlspridare

  Pärlspridare

Halsband

  Halsband

Kam

  Kam

Amulettring

  Amulettring

Glättbräde

  Glättbräde

Glättsten

  Glättsten