Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Gudomligt hantverk Midgård Tro och traditioner Levande och döda Vattenvägar Handel och härjning Stadslika platser 90: Tänderna berättar om människors rörlighet 91: Tappat silver berättar om handeln 92: Dålig avfallshantering och riskfyllt hantverk Kristna monument
Lyssna

Stadslika platser

Kulturer, traditioner och religioner blandades

Under sent 700-tal bildades ett nätverk av stadsliknande handelsplatser i norra Europa. De var kulturella mötesplatser och livet där skiljde sig från vardagen på en lantligt belägen gård.

Handel och hantverk var de viktigaste inkomstkällorna och odling var bara möjlig på små ytor. Därför var platserna beroende av förnödenheter utifrån.

Här möttes människor med olika identiteter, kulturer, traditioner och religioner. En del sökte sig hit av egen fri vilja, andra blev tvångsförflyttade. Många språk talades och olika typer av betalningssystem användes.

Med tiden förändrades många av platserna. Några av dem övergavs och försvann, andra utvecklades till tidiga stadsmiljöer. Under senare delen av 900-talet centraliserades och omstrukturerades härskarmakten efter centraleuropeiskt mönster. Självutnämnda kungamakter etablerade sig på några av platserna och gav ut mynt i syfte att legitimera sin nyvunna maktställning.

Visa mer
Tänderna berättar om människors rörlighet  >
90
Tappat silver berättar om handeln  >
91
Dålig avfallshantering och riskfyllt hantverk  >
92