Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Gudomligt hantverk 19: Föremål bytte funktion och gestalt 20: Vikingatidens konst – stiliserade djur 21: Högklassigt guldsmide 22: Malm blev vapen och verktyg 23: Dekorerade vardagsföremål 24: Märkliga verktyg i myrmark 25: Vävning – med koppling till ödesmakterna 26: Ben och horn till nytta och nöje 27: Återanvänt i brons och silver Midgård Tro och traditioner Levande och döda Vattenvägar Handel och härjning Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

Föremål bytte funktion och gestalt

Produkter från andra geografiska och kulturella områden fascinerade. I det vikingatida hantverket omformades föremål. Redan färdiga produkter fick en ny mening.

Ett tydligt exempel är det så kallade treflikiga spännet. Det var ursprungligen ett manligt kodat föremål som prydde svärdsgehängen. Inom den vikingatida kulturen blev det ett spänne till den kvinnliga dräkten, som hantverkarna smyckade med skandinavisk djurornamentik.

Andra exempel är hur silvermynt och bältesbeslag till hängen blev en del av pärluppsättningar, hur skandinaviska smycken och broscher formades av nedsmälta silverföremål och mynt, samt hur arabiska viktlod blev ändknoppar på ringspännen.

Det förekom också imitationer av äldre föremålstyper. Kanske var det ett sätt att visa samhörighet med svunna tider. Som guldbrakteaterna i skattfynd på Gotland, som är imitationer av ett par hundra år äldre varianter.

Imitationerna är inte rena reproduktioner. Vissa detaljer förändrades eller ersattes med nya, beroende på hantverkarens förståelse av förlagorna, förmåga att använda samma tekniker och estetiska och symboliska val.

Detta kan illustreras med de mynt som präglades i Sigtuna under 1000-talets första hälft och som har bysantinska förlagor. Betydelsefulla detaljer har anpassats till skandinaviska sammanhang. Bland annat har korsen fått en annan form än de har på förlagorna. Att utnyttja förtroendet för existerande mynt var nödvändigt för att de nya mynten skulle accepteras som betalningsmedel.

Imitation och transformation hörde ihop. En och samma sorts föremål kunde bli såväl imiterat som omformat.

Visa mer

Gravhäll

  Gravhäll

Brakteat

  Brakteat

Brakteat

  Brakteat

Brakteat

  Brakteat

Treflikigt spänne

  Treflikigt spänne

Treflikigt spänne

  Treflikigt spänne

Hänge

  Hänge

Mynt (penning)

  Mynt (penning)

Mynt (miliaresion)

  Mynt (miliaresion)

Mynthänge

  Mynthänge

Mynthänge

  Mynthänge