Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Gudomligt hantverk Midgård Tro och traditioner Levande och döda Vattenvägar Handel och härjning Stadslika platser Kristna monument 93: De gotländska stavkyrkorna 94: Tidigkristna gravmonument i sten
Lyssna

Kristna monument

Den nya religionen får ett eget hus

När kristen tro först introducerades i Skandinavien fanns inga speciella hus för den nya religionen. Troligen hölls gudstjänster och mässor i vanliga byggnader och utomhus.

De första kyrkorna byggdes under 1000-talet. Troligen av rika familjer på deras egen mark. Det dröjde många år innan kyrkan som organisation fick grepp om människorna och landskapet.

Kyrkorna var av trä och byggda med så kallad stav- eller resvirkesteknik. De var ganska små med ett 40–50 kvadratmeter stort långhus, som i öster anslutits till ett mindre, fyrsidigt kor.

Fragmentariska spår av tidiga träkyrkor har hittats på flera platser i Sverige. Oftast i form av hål efter väggstolpar. I Lund i Skåne, Klosterstad i Östergötland och på Gotland har mer omfattande undersökningar av kyrkolämningar gjorts.

Visa mer
De gotländska stavkyrkorna  >
93
Tidigkristna gravmonument i sten  >
94