Lyssna

Vägen till Hel

Ett tredje dödsrike i Edda- och skaldediktningen, utöver Folkvang och Valhall, är Hel. Namnet betyder ”den döljande”.

Till skillnad från det kristna, glödheta helvetet var Hel en plats där evig kyla rådde. Vägen till underjorden, som gick ”nedåt och nordvart”, beskrevs som isbelagd och hal. Det ledde till traditionen att ”binda Helskor”, skobroddar, på de döda. I många utgrävda gravar har sådana hittats.

Hels härskarinna heter även hon Hel, ”till hälften likfärgad, till hälften blå”. Hels rike vaktas av helveteshunden Garm, som bor i Gnipahålan vid ingången till dödsriket.

Beskrivningarna av vilka som riskerade att hamna i Hel är motsägelsefulla. Å ena sidan sägs det att den som lidit sotdöden eller dött sjuk och gammal hemma på gården hamnade där. Å andra sidan kom även Odens son Balder dit, efter att han blivit dödad av misstag.

Broddar

  Broddar