Lyssna

Asarna – aristokratins gudar

Asarna har mycket komplexa karaktärer, vilket bland annat betydde att de kunde skifta hamn, det vill säga förvandla sig till ett djur.

Oden är främst bland asarna och en gud för krig, visdom och död. Oden är gift med Frigg. Han skapade världen av jätten Ymers kropp tillsammans med sina bröder Vile och Ve. Han är enögd efter att ha pantsatt sitt ena öga för att komma över mer visdom och han hängde i nio nätter i världsträdet Yggdrasil för att lära sig runkonst och magi.

Oden är huvudperson i flera av Den poetiska Eddans sånger och beskrivs utförligt av Snorre Sturlasson. Oden skaffar barn med både asynjor (kvinnliga asar) och jättinnor. Bland annat förför han jättinnan Gunnlöd för att komma över det så kallade skaldemjödet.

Han bor i Valhall, som ligger mitt i Asgård, dit hälften av de män som stupat i strid kommer. Odens korpar Hugin (tanke) och Munin (minne) fungerar som hans spejare. Han rider på den åttafotade hästen Sleipner och har spjutet Gungner som attribut. Oden har gett namn åt veckodagen onsdag och är framför allt aristokratins och eliternas gud.

Frigg beskyddar äktenskapet och alla mödrar. Hon är gift med Oden, men har även många andra partners. I likhet med vanaguden Freja är Frigg magiker och behärskar sejdkonsten. Hon är en valkyria och hon kan ta falkgestalt, med vars hjälp hon kan förflytta sig snabbt genom luften. Frigg har gett namn åt fredagen och hennes boning kallas Fensalarna (sumpsalarna eller salarna vid träsket).

Tor härskar över vädermakter som åska, blixt och regn. Han är Odens son och gift med Siv. Tor är mer rättfram och slagfärdig än Oden. Han är impulsiv, blir snabbt arg och är omåttligt stark, med väldig törst och aptit. Han bor i en del av Asgård som heter Trudvang, i en sal med namnet Bilskirner.

Han äger flera magiska attribut. Förutom hammaren Mjölner (krossaren), med vilken han bland annat bekämpar jättar, har han ett styrkebälte, Megingjord, som gör honom dubbelt så stark. Ett par stora järnhandskar hjälper honom att hålla fast sin hammare. I kampen mot kaos, vare sig det består av jättar eller andra vidunder och faror, är han gudarnas och människornas beskyddare.

Av arkeologiska och litterära källor framgår att Tor varit mycket dyrkad i Norden, framför allt under vikingatidens senare skede. Tor och Siv har sonen Mode och dottern Trud, men Tor har också styvsöner samt 18 andra barn med olika jättinnor. Tor har gett namn åt torsdagen.

Periodvis var kontakterna mellan samiska och icke samiska grupper intensiva. Det finns också gemensamma drag mellan samisk tro och religionsutövning respektive forn siðr. Traditionerna påverkade varandra under lång tid.

Bland asagudarna och vanerna är det framför allt Tor och Frej som har motsvarigheter i den samiska gudavärlden. Tors motsvarighet kallas Hovengaellis, inom det sydsamiska området, eller Horagalles, som kan översättas till ”Torskarl”. Frej, som av Snorre också kallas Veraldergod, ”Världens gud”, benämns på samiska som Vearelden ålmaj, vilket betyder ”Världens man”.

Sejdkonsten, att bland annat förutse framtiden, är ytterligare ett område där det finns flera hundra år av beröringspunkter mellan samisk och fornnordisk kultutövning. Sannolikt är sejden, och de som utförde den, influerade av samiska nåjders verksamhet.

Miniatyr spjutspets

  Miniatyr spjutspets

Miniatyrsyl

  Miniatyrsyl

Miniatyrlans

  Miniatyrlans

Miniatyrnål

  Miniatyrnål

Statyett

  Statyett

Hänge

  Hänge

Hänge

  Hänge

Amulett

  Amulett

Amulettknippe

  Amulettknippe