Gränslösa möten

350 dynamiska år formade vikingarnas värld

Åren 750 till 1100 efter vår tideräknings början, evt, kallar vi Vikingatiden. 350 dynamiska år då livet i Skandinavien förändrades i grunden.

Från Mellanöstern i öster till Grönland och Nordamerika i väster. Från öarna uppe i Nordatlanten till Medelhavet och norra Afrika. Så brukar vikingarnas värld beskrivas.

Kontakterna med omvärlden blev fler och mer omfattande. Möten över kulturgränser inspirerade ornamentik, dräktskick, byggnadsteknik och bosättningsmönster. Såväl kultföremål som vardagssaker fick nya former och uttryck. Mycket av det vi i dag kallar vikingatida kultur skapades i mötet mellan dem som kallade sig norrænnir menn och andra grupper.