Hem English English
Hem Gränslösa möten 01: Gotlands gömda silverskatter 02: En guldskimrande silverskatt 03: Fynd med olika tolkningar 04: Nedskrivet flera hundra år senare 05: Källorna till det vi vet 06: Ibland viking – ibland inte 07: Vikingatiden – en sentida uppfinning Släkt och hierarki Gudomligt hantverk Midgård Tro och traditioner Levande och döda Vattenvägar Handel och härjning Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

Gränslösa möten

350 dynamiska år formade vikingarnas värld

Åren 750 till 1100 efter vår tideräknings början, evt, kallar vi Vikingatiden. 350 dynamiska år då livet i Skandinavien förändrades i grunden.

Från Mellanöstern i öster till Grönland och Nordamerika i väster. Från öarna uppe i Nordatlanten till Medelhavet och norra Afrika. Så brukar vikingarnas värld beskrivas.

Kontakterna med omvärlden blev fler och mer omfattande. Möten över kulturgränser inspirerade ornamentik, dräktskick, byggnadsteknik och bosättningsmönster. Såväl kultföremål som vardagssaker fick nya former och uttryck. Mycket av det vi i dag kallar vikingatida kultur skapades i mötet mellan dem som kallade sig norrænnir menn och andra grupper.

Visa mer
Gotlands gömda silverskatter  >
01
En guldskimrande silverskatt  >
02
Fynd med olika tolkningar  >
03
Nedskrivet flera hundra år senare  >
04
Källorna till det vi vet  >
05
Ibland viking – ibland inte  >
06
Vikingatiden – en sentida uppfinning  >
07