Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Gudomligt hantverk Midgård Tro och traditioner Levande och döda Vattenvägar 74: Skepp syns nästan bara på gotländska stenar 75: Skeppsfynd i vatten och gravar 76: Skeppen kan återskapas tack vare fynden 77: Samtida bilder visar skepp med segel 78: Från långskepp till karv 79: I dyn har spåren av skeppen bevarats 80: 27 000 timmar för att bygga ett skepp 81: Tidskrävande segeltillverkning Handel och härjning Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

I dyn har spåren av skeppen bevarats

I de dyiga bottensedimenten i vattnet utanför Birka på ön Björkö i Mälaren är förhållandena för att bevara organiskt material optimala.

Fynden på sjöbottnen skiljer sig från de på land. Här har hittats en rad föremål som hör ihop med reparationer eller underhåll av skepp och båtar.

Ett exempel är så kallade klinknaglar, båtnitar, av trä. De användes vid skeppsbygge för att fästa bordplanken, båtsidorna. Att fästa borden med klinknaglar av trä var säkert vanligt. Men i de skeppsfynd som hittats i jorden har tränaglarna oftast förmultnat.

Att använda klinknaglar av trä i stället för av järn var en teknik som användes av båtbyggare verksamma längs södra östersjökusten. Fynden av tränaglar utanför Birka ger en fingervisning om den platsens kontakter österut.

Många av tränaglarna har avbrutna skaft vilket avslöjar att de slagits ur i samband med reparation av skepp och byte av bord.

Visa mer

Knävel

  Knävel

Knävel

  Knävel

Tränagel

  Tränagel

Koffernagel

  Koffernagel

Knävel

  Knävel

Tränagel

  Tränagel

Tränagel

  Tränagel

Tränagel

  Tränagel

Tränagel

  Tränagel

Riggdetalj

  Riggdetalj

Tränagel

  Tränagel

Tränagel

  Tränagel

Tränagel

  Tränagel

Tränagel

  Tränagel

Klamp

  Klamp

Tränagel

  Tränagel