Hem English English
Hem Gränslösa möten 01: Gotlands gömda silverskatter 02: En guldskimrande silverskatt 03: Fynd med olika tolkningar 04: Nedskrivet flera hundra år senare 05: Källorna till det vi vet 06: Ibland viking – ibland inte 07: Vikingatiden – en sentida uppfinning Släkt och hierarki Gudomligt hantverk Midgård Tro och traditioner Levande och döda Vattenvägar Handel och härjning Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

En guldskimrande silverskatt

Silverskatten från Vårby är imponerande i sin omfattning och med sin höga kvalitet. Den innehåller föremål från hela den då kända världen, med såväl skandinavisk som västlig-, östlig- och västslavisk proveniens.

Skatten kan berätta mycket om vikingatiden. Bland de guldskimrande föremålen finns såväl manligt som kvinnligt kodade smycken och beslag.

Skatten hittades 1871 av en då 14-årig pojke, Otto Ludvig Jonsson i närheten av Vårby gård i Huddinge strax söder om Stockholm. Han fann den i en grop som var täckt av ris och grenar vid ett större stenblock. Som hittelön för den 1,5 kilo tunga skatten fick han 250 kronor, en summa som motsvarar drygt 16 000 kronor i 2021 års penningvärde.

Skatten består av silverföremål, flera av dem helt eller delvis förgyllda. Den innehåller ett stort runt dräktspänne, ett par stora och lätt stympade ringnålar, 42 stora pärlor med dekor av filigran eller granulation, 19 sköldformade och ögleförsedda bältesbeslag samt lika många hängen till dessa. Hängena består dels av islamiska mynt, dels av imitationer, så kallade efterpräglingar, av islamiska mynt. Några hängen är hjärtformade och smyckade med växtornamentik, medan andra är runda med genombruten dekor i så kallad Borre-stil och Jelling-stil.

Präglingsåren på de mynt som gjorts om till hängen tyder på att skatten har grävts ner vid mitten av 900-talet. Det yngsta myntet är slaget år 937–938.

Visa mer

Ringnål

  Ringnål

Ringnål

  Ringnål

Pärlor

  Pärlor

Bältesbeslag

  Bältesbeslag

Rundspänne

  Rundspänne

Hängsmycken

  Hängsmycken

Hänge

  Hänge

Hängsmycken

  Hängsmycken

Hängen

  Hängen

Mynthänge

  Mynthänge

Mynthänge

  Mynthänge