Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki 08: Ett hårt liv med plats för omvårdnad 09: Ambátt och þræll 10: Olikhet inför lagen 11: Intensivt utbyte av idéer, varor och tjänster 12: Kvinnornas gravar speglar komplexa roller 13: Krigaren stod högt i kurs 14: Bara hälften blev äldre än tio år 15: Unga begravdes klädda som vuxna 16: Nyckeln – symbol för ansvar 17: De flesta män var bönder 18: Makt och rikedom visades upp Gudomligt hantverk Midgård Tro och traditioner Levande och döda Vattenvägar Handel och härjning Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

Släkt och hierarki

Med relationerna i centrum

Samhället var hierarkiskt och människorna olika mycket värda. Den största skillnaden fanns mellan fria och ofria. Men även inom dessa grupper rangordnades individer utifrån klass, släktskap, roll, kön och härkomst.

Lägst på skalan stod de ofria, trälarna. En ofri kunde avancera i hierarkin och en fri kunde förlora sina rättigheter. Det fanns en viss social rörlighet.

Släktrelationer och stöd från andra allierade var viktiga. För fria människor räknades släktskapet både på fädernet och mödernet. Vid giftermål behöll båda parter sin släkttillhörighet.

Hur människor begravdes speglade deras sociala tillhörighet och status i livet, liksom hur manliga och kvinnliga normer såg ut. Men gravarna berättar också om de efterlevandes val och strategier. De kunde välja att framhäva eller tona ned delar i bilden av den dödas liv och handlingar.

Föremål i graven och de ritualer som utfördes styrdes ofta av de efterlevandes behov av att bekräfta allianser eller etablera nya kontakter. Därför är gravarnas utformning ofta en bild av relationer i samhället och inte bara en spegling av de begravdas liv.

Visa mer
Ett hårt liv med plats för omvårdnad  >
08
Ambátt och þræll  >
09
Olikhet inför lagen  >
10
Intensivt utbyte av idéer, varor och tjänster  >
11
Kvinnornas gravar speglar komplexa roller  >
12
Krigaren stod högt i kurs  >
13
Bara hälften blev äldre än tio år  >
14
Unga begravdes klädda som vuxna  >
15
Nyckeln – symbol för ansvar  >
16
De flesta män var bönder  >
17
Makt och rikedom visades upp  >
18