Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Gudomligt hantverk Midgård Tro och traditioner 46: Olika föreställningar smälte ihop till hybrider 47: Nya och gamla symboler blandades 48: Spännen att läsa och förstå 49: Många slags kristendom 50: Magiska amuletter 51: Gudarnas attribut 52: Reliker blev en handelsvara 53: Offer i gränslandet gav skydd 54: Kultutövning i gränslandet 55: Kyrkans män tog makt och plats 56: Tre gudar för fruktbarhet 57: Asarna – aristokratins gudar 58: Stavbärare såg in i framtiden Levande och döda Vattenvägar Handel och härjning Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

Tro och traditioner

Religiösa hybrider präglade livet

Vid starten av det vi kallar vikingatiden hade stora delar av Europa varit kristet i flera hundra år. I Skandinavien påverkades människors liv och livsåskådning under lång tid av både de fornnordiska trosuppfattningarna och av kristendomen.

Blandningen blev ibland ett slags religiös hybrid. Den fornnordiska traditionen innehöll flera gudomar, kvinnliga och manliga, och byggde på kollektivet med fokus på familj och ätt. Kristendomen var i stället mer individuell, hierarkisk och patriarkal, med en enda gud.

Denna sammansatta och komplexa blandning påverkades också av ömsesidigt och ibland intensivt utbyte med samisk tro och religionsutövning.

Visa mer
Olika föreställningar smälte ihop till hybrider  >
46
Nya och gamla symboler blandades  >
47
Spännen att läsa och förstå  >
48
Många slags kristendom  >
49
Magiska amuletter  >
50
Gudarnas attribut  >
51
Reliker blev en handelsvara  >
52
Offer i gränslandet gav skydd  >
53
Kultutövning i gränslandet  >
54
Kyrkans män tog makt och plats  >
55
Tre gudar för fruktbarhet  >
56
Asarna – aristokratins gudar  >
57
Stavbärare såg in i framtiden  >
58