Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki 08: Ett hårt liv med plats för omvårdnad 09: Ambátt och þræll 10: Olikhet inför lagen 11: Intensivt utbyte av idéer, varor och tjänster 12: Kvinnornas gravar speglar komplexa roller 13: Krigaren stod högt i kurs 14: Bara hälften blev äldre än tio år 15: Unga begravdes klädda som vuxna 16: Nyckeln – symbol för ansvar 17: De flesta män var bönder 18: Makt och rikedom visades upp Gudomligt hantverk Midgård Tro och traditioner Levande och döda Vattenvägar Handel och härjning Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

De flesta män var bönder

I de fornnordiska sagorna präglas den ideala mansbilden av aktiviteter som krig, jakt och ridning. Men de flesta fria män var inte krigare utan bönder.

I det dagliga livet behövde de inga andra vapen än kniv eller yxa, som också var viktiga redskap. Sannolikt var det få män som ägde en egen häst. Vapen och hästutrustning är ganska ovanliga gravfynd.

Det var fria män som hade rätt att bära vapen. Likaså hade de – liksom vissa fria kvinnor – rätt att göra sin och familjens röst hörd på tinget, en samling för lagstiftning, rättskipning och förvaltning. Men till tinget fick ingen komma beväpnad.

I de manliga idealen ingick också att vara noga med sitt utseende. Skägget skulle vara välansat och runt midjan hängde gärna bälten eller livremmar, rikligt smyckade med bronsbeslag.

Den man som ägde en gård företrädde familjen och förväntades även försvara familjens ära och rykte.

Visa mer

Bälte

  Bälte

Ringspänne

  Ringspänne

Ringspänne

  Ringspänne

Yxa

  Yxa

Kniv

  Kniv

Kniv

  Kniv

Kniv

  Kniv

Kam med kamfodral

  Kam med kamfodral

Hänge

  Hänge