Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Gudomligt hantverk 19: Föremål bytte funktion och gestalt 20: Vikingatidens konst – stiliserade djur 21: Högklassigt guldsmide 22: Malm blev vapen och verktyg 23: Dekorerade vardagsföremål 24: Märkliga verktyg i myrmark 25: Vävning – med koppling till ödesmakterna 26: Ben och horn till nytta och nöje 27: Återanvänt i brons och silver Midgård Tro och traditioner Levande och döda Vattenvägar Handel och härjning Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

Vikingatidens konst – stiliserade djur

Föremål, möbler och byggnader smyckades i någon av de stilar som var typiska för det skandinaviska området. Det vanligaste motivet var ett stiliserat djur, ibland kombinerat med människoliknande ansiktsavbildningar.

Förlagan var djurornamentiken på kontinenten under 400–500-talen. Från och med 700-talet förekommer den nästan enbart i Norden.

Stilarna har en grundstruktur där djuren styckades upp, bands ihop och flätades samman i mer eller mindre komplicerade mönster.

Det finns sex vikingatida stilar: Oseberg/Broa, Borre, Jelling, Mammen, Ringerike och Urnes. Varje stil har fått sitt namn efter den ort där föremål utsmyckade i stilen först hittats. Stilarna växer fram kronologiskt men överlappar varandra, några skarpa gränser finns inte. Blandformer är vanliga.

Äldst är Oseberg/Broa-stilen som växer fram redan vid mitten av 700-talet och har en topp under första hälften av 800-talet. Yngst är Urnes-stilen som inleds vid mitten av 1000-talet. De tidiga stilarna – Oseberg/Broa och Borre – är de klassiska så kallade gripdjursstilarna.

Visa mer

Ovalspänne

  Ovalspänne

Rundspänne

  Rundspänne

Tungformat spänne

  Tungformat spänne

Föremål

  Föremål

Rundspänne

  Rundspänne

Spänne

  Spänne