Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Gudomligt hantverk 19: Föremål bytte funktion och gestalt 20: Vikingatidens konst – stiliserade djur 21: Högklassigt guldsmide 22: Malm blev vapen och verktyg 23: Dekorerade vardagsföremål 24: Märkliga verktyg i myrmark 25: Vävning – med koppling till ödesmakterna 26: Ben och horn till nytta och nöje 27: Återanvänt i brons och silver Midgård Tro och traditioner Levande och döda Vattenvägar Handel och härjning Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

Märkliga verktyg i myrmark

Vid grävningsarbeten 1936 i träskmarken Mästermyr, ett par kilometer nordväst om Hemse på Gotland, gjordes ett spektakulärt fynd. Ett fynd som ger kunskap om vikingatidens hantverkare och hantverkskunnande.

I en välbevarad träkista, med en järnkätting virad runt sig, låg mängder av olika verktyg. Vid sidan om kistan låg en kittel och ett par stora klockor av koppar, samt en så kallad eldkorg av järn. I kistan fanns också fragmenterade järnföremål, som kunde lagas eller smidas om och återanvändas till andra föremål. Fyndet har tolkats som en eller flera hantverkares utrustning.

Förutom tänger, släggor och hammare för metallhantverk och smide fanns verktyg som sågar, skavjärn, raspar och yxor. Det tyder på att kistans ägare varit kunniga timmermän och trähantverkare. Flera av verktygen är så pass lika dagens att om de fick nya skaft hade de kunnat ingå i en nutida smeds eller snickares utrustning – om än lite gammaldags.

Hur kistan hamnat i myren, av allt döma under senare delen av 1000-talet, har det spekulerats mycket om. Platsen var då en grund sjö, som mest omkring 1,5 meter djup. Alternativ som föreslagits är att allt gått till botten när en båt kantrade eller att en släde gått igenom isen en vinter. Om en av dessa teorier stämmer borde någon försökt bärga den välutrustade verktygskistan. Med tanke på att sjön var så grund skulle det ha varit möjligt.

Utrustningen borde ha haft ett högt värde, både ekonomiskt och socialt. Inte minst med tanke på hantverkarnas ställning. Men kanske inträffade något i samband med olyckan som gjorde att verktygskistan fick ligga kvar på botten.

Eller var det i själva verket ett dyrbart våtmarksoffer som medvetet sänktes ner i den grunda sjön?

Visa mer

Verktygskista

  Verktygskista

Tång

  Tång

Plåtsax

  Plåtsax

Borr

  Borr

Skedborr

  Skedborr

Skedborr

  Skedborr

Skedborr

  Skedborr

stansjärn

  stansjärn

järnföremål

  järnföremål

Hammare

  Hammare

Hammare

  Hammare

Hammare

  Hammare

Slägga

  Slägga

Slägga

  Slägga

Slägga

  Slägga

Städ

  Städ

Städ

  Städ

Städ

  Städ

sparrhorn

  sparrhorn

understöd

  understöd

understöd

  understöd

dragstans

  dragstans

Mejsel

  Mejsel

punsdyna

  punsdyna

Tving

  Tving

Tving

  Tving

Tving

  Tving

Tving

  Tving

Verktyg

  Verktyg

Verktyg

  Verktyg

järnföremål

  järnföremål

Beslag

  Beslag

Beslag

  Beslag

Beslag

  Beslag

Ögla

  Ögla

Ögla

  Ögla

Ögla

  Ögla

Nyckel

  Nyckel

Nyckel

  Nyckel

Beslag

  Beslag

Beslag

  Beslag

Lås

  Lås

Lås

  Lås

Lås

  Lås

Lås

  Lås

Lås

  Lås

Lås

  Lås

Kärl

  Kärl

Fil

  Fil

Fil

  Fil

Fil

  Fil

Fil

  Fil

Såg

  Såg

Rasp

  Rasp

Rasp

  Rasp

Såg

  Såg

Tång

  Tång

Borr

  Borr

putsjärn

  putsjärn

Stämjärn

  Stämjärn

Mejsel

  Mejsel

Skrapa

  Skrapa

Skäggyxa

  Skäggyxa

Hammare

  Hammare

stansdyna

  stansdyna

stansdyna

  stansdyna

dragjärnsämne

  dragjärnsämne

puns

  puns

Verktyg

  Verktyg

Ring

  Ring

Ring

  Ring

Ring

  Ring

Ring

  Ring

Bricka

  Bricka

Trefot

  Trefot

Trefot

  Trefot

Verktyg

  Verktyg

Rits

  Rits

Bygel

  Bygel

Spik

  Spik

Spik

  Spik

Barr

  Barr

Barr

  Barr

Bryne

  Bryne

Järnfragment

  Järnfragment

Järnfragment

  Järnfragment