Hem English English
Hem Gränslösa möten 01: Gotlands gömda silverskatter 02: En guldskimrande silverskatt 03: Fynd med olika tolkningar 04: Nedskrivet flera hundra år senare 05: Källorna till det vi vet 06: Ibland viking – ibland inte 07: Vikingatiden – en sentida uppfinning Släkt och hierarki Gudomligt hantverk Midgård Tro och traditioner Levande och döda Vattenvägar Handel och härjning Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

Nedskrivet flera hundra år senare

De skriftliga källor som berättar om vikingatiden delas in i norröna och icke norröna.

De norröna berättelserna om förhållanden i Skandinavien skrevs flera hundra år efter de händelser de beskriver. Det var en annan tid, kristendomen hade slagit igenom och dominerade föreställningarna om andliga världar. Trots det har dessa berättelser haft stor betydelse för vår bild av vikingatiden.

De norröna källorna är från de västra delarna av Norden. Det finns mer skrivet om vikingatidens människor i våra dagars Island och Norge än vad det finns om förhållanden i östra och södra Skandinavien.

I de icke norröna källorna finns samtida skildringar, nedtecknade av till exempel missionärer och historieskrivare. Men det betyder inte att de är mer sakliga och inte att författaren verkligen har bevittnat det han berättar om. När de som mötte vikingarna skildrar olika händelser är beskrivningarna ofta kritiska till nordmännen.

Föremål kan ibland berätta andra saker än det skriftliga materialet. Till exempel har många smycken som blandar fornnordisk djurornamentik och kristen symbolik hittats. Det visar att olika traditioner kunde existera sida vid sida under en lång period innan kristendomen helt tog över.

I montern finns många föremål som kom långt österifrån och från områden med sinsemellan olika traditioner och tro. Bland annat ett hängkors från det bysantiska riket. Den ofärgade glasbägaren är från islamiskt område, dagens Iran eller Irak. Den lilla keramikkoppen är inspirerad av Tangdynastin och kommer från sino-iranskt eller persiskt område. Bägarna är de enda i sitt slag som hittats i Skandinavien.

Andra föremål i montern är tillverkade i områden väster om Skandinavien, till exempel den lilla glasbägaren med blå mynning som kommer från det karolingiska riket på den europeiska kontinenten.

En unik torshammare av silver dekorerad med ett rovdjursansikte är sannolikt tillverkad i Sydskandinavien eller våra dagars norra Tyskland, motivet och ornamentiken knyter an till fornnordiska traditioner. Armringen av guld kan kopplas till Oden.

Utforska gärna föremålen närmare genom att klicka på bilderna och beskrivningarna i skärmen.

Visa mer

Pärluppsättning

  Pärluppsättning

Hänge

  Hänge

Armbyglar

  Armbyglar

Glasbägare

  Glasbägare

Glasbägare

  Glasbägare

Amulettring

  Amulettring

Armring

  Armring

Kopp

  Kopp

Hänge

  Hänge

Hängkors

  Hängkors

Fat

  Fat