Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Gudomligt hantverk Midgård Tro och traditioner 46: Olika föreställningar smälte ihop till hybrider 47: Nya och gamla symboler blandades 48: Spännen att läsa och förstå 49: Många slags kristendom 50: Magiska amuletter 51: Gudarnas attribut 52: Reliker blev en handelsvara 53: Offer i gränslandet gav skydd 54: Kultutövning i gränslandet 55: Kyrkans män tog makt och plats 56: Tre gudar för fruktbarhet 57: Asarna – aristokratins gudar 58: Stavbärare såg in i framtiden Levande och döda Vattenvägar Handel och härjning Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

Olika föreställningar smälte ihop till hybrider

Fornnordiska och kristna föreställningar smälte ofta samman till hybrider. Sammanblandningen var en naturlig följd av att världen förändrades. De många blandformerna syns tydligt i de skriftliga källorna och i utformningen av föremål.

På hängen och spännen av olika slag förekommer ömsom gamla symboler som asaguden Tors hammare och evighetstecknet triquetran, ömsom det kristna korset. Ofta kombinerades nytt och gammalt i ett föremål som då fick en ny innebörd.

Visa mer

Ovalspännen

  Ovalspännen

Hänge

  Hänge

Hänge

  Hänge

Hänge

  Hänge