Hem English English
Hem Gränslösa möten 01: Gotlands gömda silverskatter 02: En guldskimrande silverskatt 03: Fynd med olika tolkningar 04: Nedskrivet flera hundra år senare 05: Källorna till det vi vet 06: Ibland viking – ibland inte 07: Vikingatiden – en sentida uppfinning Släkt och hierarki Gudomligt hantverk Midgård Tro och traditioner Levande och döda Vattenvägar Handel och härjning Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

Källorna till det vi vet

Källorna till det vi vet om vikingatiden är främst skriftliga och arkeologiska. De måste utvärderas, analyseras och tolkas. Forskarnas syn på och tolkningar av källorna har förändrats genom åren.

En tredje källa – som är både skriftlig och arkeologisk – är runinskrifterna på stenar och föremål. Trots att inskrifterna är kortfattade kan en del berätta om familjerelationer och arvstvister. De ger också en inblick i människors föreställningar om andliga världar.

Arkeologiska föremål kallas för artefakter. De ger ledtrådar till människors liv, till samhälle, ekonomi, tro och kontakter. Material, tillverkningsteknik, ornamentik och design berättar om allt från status, fest och vardag till hur ideal och normer har förändrats under århundradenas lopp. I vilka sammanhang föremålen har hittats berättar om vad de betydde och hur de användes.

I montern finns silver och smycken som grävts ner i jorden som skatter. Andra föremål har hittats i gravar och var viktiga personliga föremål eller användes i begravningsritualerna. Spjutspetsarna i montern är däremot lösfynd, vilket betyder att vi inte vet i vilket sammanhang de använts.

Utforska gärna föremålen närmare genom att klicka på bilderna och beskrivningarna i skärmen.

Visa mer

Spjutspets

  Spjutspets

Spjutspets

  Spjutspets

Spjutspets

  Spjutspets

Sköldhandtagsbeslag

  Sköldhandtagsbeslag

Ringspänne

  Ringspänne

Rektangulärt spänne

  Rektangulärt spänne

Hänge

  Hänge

Rundspänne

  Rundspänne

Armring

  Armring

Hänge

  Hänge

Dosformigt spänne

  Dosformigt spänne

Spelpjäser

  Spelpjäser

Hänge

  Hänge

Smyckesskiva

  Smyckesskiva

Armring

  Armring

Hänge

  Hänge

Rundspänne

  Rundspänne

Hänge

  Hänge

Posamentband

  Posamentband

Armringar

  Armringar