Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Gudomligt hantverk Midgård Tro och traditioner Levande och döda 59: Fyra scener i sten 60: De döda var en del av det levande samhället 61: Ritualerna påverkade levande och döda 62: Tillbaka från dödsriket med båt? 63: Gyllene hästar och svärd 64: De efterlevande öppnade gravar 65: Valkyriorna tog emot i Valhall 66: Vägen till Hel 67: Ett järnsvärd bröts mitt itu 68: Ett gravbål med rituell dramatik 69: Frejas hall för fallna krigare 70: Vägen till det kristna paradiset 71: Att döda föremål 72: Kroppens placering i graven var viktig 73: Individuella ritualer och bevingade offer Vattenvägar Handel och härjning Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

Att döda föremål

I många begravningsritualer ingick att medvetet förstöra vapen, ofta ett svärd eller ett spjut. Även andra föremål som ansågs ge kraft och styrka fick ibland samma behandling i samband med att de lades ned i graven.

Orsakerna till förstörelsen är omdiskuterade. Att bokstavligt och symboliskt ta kraften ur föremålen kan ha varit ett sätt att förhindra att de återanvändes. Av de döda ägarna eller av någon som i framtiden kanske skulle gräva sig in i deras gravar.

Medvetet förstörda föremål kunde också grävas ned i separata så kallade vapenoffer. Dels helt skilt från gravar, dels i eller nära dem. Hur sambandet mellan vapnen i vapenoffren och de begravda individerna ska tolkas är oklart.

En plats där många vapenoffer hittats, och som inte har någon tydlig anknytning till kända gravar i närheten, är Gudingsåkrarna i Vallstena socken på Gotland. Under åren har närmare 500 vapen plöjts eller grävts upp här. De flesta av dem spjut, många också medvetet förstörda.

Visa mer

Svärdsklinga

  Svärdsklinga

Spjutspets

  Spjutspets

Svärdshjalt

  Svärdshjalt

Spjutspets

  Spjutspets

Sköldbuckla

  Sköldbuckla

Yxa

  Yxa

Svärd

  Svärd