Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Gudomligt hantverk Midgård Tro och traditioner Levande och döda Vattenvägar 74: Skepp syns nästan bara på gotländska stenar 75: Skeppsfynd i vatten och gravar 76: Skeppen kan återskapas tack vare fynden 77: Samtida bilder visar skepp med segel 78: Från långskepp till karv 79: I dyn har spåren av skeppen bevarats 80: 27 000 timmar för att bygga ett skepp 81: Tidskrävande segeltillverkning Handel och härjning Stadslika platser Kristna monument

Lyssna

Tågvirke

Tågvirke av obestämda växtfibrer. Tre tågstumpar hopvirade med en enkel överhandsknop. Funnet i bottensedimenten under vattnet utanför Birka, Adelsö socken, Uppland.
Upphov: Myrin, Ola/SHM (CC BY 4.0)
Föremålsnummer: 3002043

Material: Växtfiber

<   3 av 9  >