Lyssna

Yxa

Två fragment av nackpartiet till en så kallad båtyxa från senneolitisk tid, det vill säga stenåldern. Fragmenten är mer än 1000 år äldre än vikingatid men återfanns tillsammans med andra vikingatida föremål deponerade i ett dike mellan två hus i Birkas Svarta jord. Sannolikt har fragmenten ansetts som magiska åskviggar av den eller de som deponerade dem under vikingatid. Boplatsfynd ur Svarta jorden på Birka, Adelsö socken, Uppland.
Upphov: Ola Myrin, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0)

Föremålsnummer: 914268_HST
Material: Bergart
Längd: 40 mm
Bredd: 37 mm
Tjocklek: 17 mm

<   2 av 9  >