Lyssna

Obrända ben

Obrända kvarlevor i form av handlovs- och fingerben av en människa. Återfanns i båtens akterparti. Gravfynd från Årby, Rasbokil socken, Uppland
Upphov: Ola Myrin, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0)

Föremålsnummer: 221581_HST
Material: Ben obränt
Vikt: 41 g

<   3 av 20  >