Lyssna

Obrända ben

Knäskålsben efter en människa. Återfunnet nedanför de övriga mänskliga kvarlevorna i båtens bakre del. Gravfynd från Årby, Rasbokil socken, Uppland.
Upphov: Ola Myrin, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0)

Föremålsnummer: 221584_HST
Material: Ben obränt
Vikt: 14 g

<   8 av 20  >