Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner 46: Olika föreställningar smälte ihop till hybrider 47: Nya och gamla symboler blandades 48: Spännen att läsa och förstå 49: Många slags kristendom 50: Magiska amuletter 51: Gudarnas attribut 52: Reliker blev en handelsvara 53: Offer i gränslandet gav skydd 54: Kultutövning i gränslandet 55: Kyrkans män tog makt och plats 56: Tre gudar för fruktbarhet 57: Asarna – aristokratins gudar 58: Stavbärare såg in i framtiden Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

Tro och traditioner

Religiösa hybrider präglade livet

Vid starten av det vi kallar vikingatiden hade stora delar av Europa varit kristet i flera hundra år. I Skandinavien påverkades människors liv och livsåskådning under lång tid av både de fornnordiska trosuppfattningarna och av kristendomen.

Blandningen blev ibland ett slags religiös hybrid. Den fornnordiska traditionen innehöll flera gudomar, kvinnliga och manliga, och byggde på kollektivet med fokus på familj och ätt. Kristendomen var i stället mer individuell, hierarkisk och patriarkal, med en enda gud.

Denna sammansatta och komplexa blandning påverkades också av ömsesidigt och ibland intensivt utbyte med samisk tro och religionsutövning.

Visa mer
Olika föreställningar smälte ihop till hybrider  >
House
46
Nya och gamla symboler blandades  >
House
47
Spännen att läsa och förstå  >
House
48
Många slags kristendom  >
House
49
Magiska amuletter  >
House
50
Gudarnas attribut  >
House
51
Reliker blev en handelsvara  >
House
52
Offer i gränslandet gav skydd  >
House
53
Kultutövning i gränslandet  >
House
54
Kyrkans män tog makt och plats  >
House
55
Tre gudar för fruktbarhet  >
House
56
Asarna – aristokratins gudar  >
House
57
Stavbärare såg in i framtiden  >
House
58