Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård 28: Meningsfullt drickande 29: Til – ett vikingatida gods 30: Stadslika handelsplatser växte fram 31: Skridfinnar – folken i norr 32: Keramik från hela världen 33: Runor till vardags 34: Att överleva vintern 35: Smutsiga varelser eller fåfänga nordbor? 36: Ingen måtta på utsmyckningarna 37: Bara fragment och trådar återstår 38: Att låsa om sig och sitt 39: En träsked till soppan 40: Långhuset – symbol för äganderätt 41: Mörkt – men varmt och färgrikt 42: Behovet av virke utarmade landskapet 43: Mat för fattiga och rika 44: Musik till arbete, vardag och fest 45: Offer – vikingarnas hemförsäkring Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

Midgård

Gården var grunden för identiteten

Gården var viktig för dem som levde av jordbruk. Att tillhöra en gård som ägts av samma släkt i generationer var på många sätt grunden för människors identitet. Och det gav legitimitet åt familjens position i samhället.

Gårdens betydelse syns tydligt i mytologin, där Midgård var människornas boning, som låg runt gudarnas Asgård, som i sin tur utgjorde centrum i gudavärlden. I Den prosaiska Eddan anges också att Midgård gränsar till Utgård, den farliga och vilda utmark där jättar och andra kaosmakter bor.

Överfört till vardagslivet skulle Midgård motsvaras av gården och de odlade markerna, medan Utgård betecknade den otämjda naturen, det vill säga skogen och bergen. Men denna världsbild är nedtecknad flera hundra år efter vikingatiden. Senare tids forskning ifrågasätter det otrygga Utgårds roll, som motpol till det bebodda och trygga Midgård. Utgård är ett yngre begrepp, med kortare historia än Midgård.

Visa mer
Meningsfullt drickande  >
House
28
Til – ett vikingatida gods  >
House
29
Stadslika handelsplatser växte fram  >
House
30
Skridfinnar – folken i norr  >
House
31
Keramik från hela världen  >
House
32
Runor till vardags  >
House
33
Att överleva vintern  >
House
34
Smutsiga varelser eller fåfänga nordbor?  >
House
35
Ingen måtta på utsmyckningarna  >
House
36
Bara fragment och trådar återstår  >
House
37
Att låsa om sig och sitt  >
House
38
En träsked till soppan  >
House
39
Långhuset – symbol för äganderätt  >
House
40
Mörkt – men varmt och färgrikt  >
House
41
Behovet av virke utarmade landskapet  >
House
42
Mat för fattiga och rika  >
House
43
Musik till arbete, vardag och fest  >
House
44
Offer – vikingarnas hemförsäkring  >
House
45