Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda 59: Fyra scener i sten 60: De döda var en del av det levande samhället 61: Ritualerna påverkade levande och döda 62: Tillbaka från dödsriket med båt? 63: Gyllene hästar och svärd 64: De efterlevande öppnade gravar 65: Valkyriorna tog emot i Valhall 66: Vägen till Hel 67: Ett järnsvärd bröts mitt itu 68: Ett gravbål med rituell dramatik 69: Frejas hall för fallna krigare 70: Vägen till det kristna paradiset 71: Att döda föremål 72: Kroppens placering i graven var viktig 73: Individuella ritualer och bevingade offer Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

Gyllene hästar och svärd

I många aristokratiska gravar har huvudlag, betseldetaljer och selbågskrönsbeslag till hästar hittats. Ofta är de gjutna i brons, förgyllda och utsmyckade.

Ett praktfullt exempel är ett huvudlag och betsel från en grav vid Broa, i Halla socken på Gotland. I graven fanns kvarlevorna från en man, hans häst och hund samt vapen och annan utrustning.

Hästens huvudlag har smyckats med ett tjugotal förgyllda beslag, i en gripdjursstil som efter fyndplatsen fått namnet Broa-stil.

Svärdet, som var sönderfallet i delar, hade ett förgyllt fäste med geometrisk ornamentik omgiven av skandinavisk djurornamentik.

Till mannens bälte eller svärdsgehäng hörde en rund så kallad föreningslänk för fyra vidhängande beslag. Centralt på länken avbildas ett ansikte med glosögon och med vad som förefaller vara en hopsydd mun. Motivet påminner om en myt som handlar om hur guden Loke slog vad med smeden Brokk i samband med att denne smidde gudarnas attribut.

Enligt Skaldskapens språk i Den prosaiska Eddan skapade bröderna Sindre och Brokk gemensamt gudinnan Sivs guldhår, Frejs skepp Skidbladner och Odens spjut Gungner. När dessa var tillverkade slog Loke vad om sitt huvud med Brokk om att Sindre aldrig skulle kunna uppnå lika sköna ting på egen hand. Trots att Loke fick en fluga att sticka Brokk svårt tre gånger lyckades Brokk hålla liv i härden så att Sindre kunde färdigställa galten Gyllenborst, guldringen Draupner och hammaren Mjölner. På så sätt vann Brokk vadet och Loke straffades med hopsydd mun.

Visa mer

Betsel

  Betsel

Sölja

  Sölja

Remdelare

  Remdelare

Svärdsfäste

  Svärdsfäste

Sölja

  Sölja