Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner 46: Olika föreställningar smälte ihop till hybrider 47: Nya och gamla symboler blandades 48: Spännen att läsa och förstå 49: Många slags kristendom 50: Magiska amuletter 51: Gudarnas attribut 52: Reliker blev en handelsvara 53: Offer i gränslandet gav skydd 54: Kultutövning i gränslandet 55: Kyrkans män tog makt och plats 56: Tre gudar för fruktbarhet 57: Asarna – aristokratins gudar 58: Stavbärare såg in i framtiden Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

Många slags kristendom

Det tog lång tid innan kristendomen gjordes till den dominerande religionen i Skandinavien. Det fanns också olika kristna traditioner, som skilde sig åt.

Den romersk-katolska missionen från den europeiska kontinenten är mest känd, tack vare missionshistoriska krönikor. Men den grekisk-ortodoxa kristendomens idéer nådde också Skandinavien under samma period, österifrån. Och från de brittiska öarna i väster anlände både missionärer och biskopar. Denna påverkan från väst och öst nämns inte i skriftliga källor, men har lämnat spår i form av ornamentik och föremål.

Enskilda föremål berättar om missionen från olika delar av den kristna världen. Tydligast är kanske fynden av så kallade sepulkralstenar, som var en del av missionärernas resealtare. Bysantinska hängkors, enkolpier, och keramiska så kallade uppståndelseägg vittnar om inflytande från öst. Påverkan från väst syns på vissa runstenar där kristna kors stilmässigt liknar kors på brittiska öarna vid samma tid.

Iriska influenser märks också på ett stort dräktkors i en kvinnograv i Birka.

Fornnordiska sedvänjor och riter var inte enhetliga men det var inte heller kristendomen. De kristna förenades visserligen i tron på en enda, allsmäktig gud och hans son. Men varje inriktning var övertygad om att just deras version var den rätta, och de tvekade inte att beskylla varandra för avgudadyrkan.

Visa mer

Hängkors

  Hängkors

Hängkors

  Hängkors

Ringkors

  Ringkors

Mynt (halvbrakteat)

  Mynt (halvbrakteat)

Mynt (penning)

  Mynt (penning)

Mynt (halvbrakteat)

  Mynt (halvbrakteat)

Uppståndelseägg

  Uppståndelseägg

Helgonbild

  Helgonbild

Sten

  Sten