Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård 28: Meningsfullt drickande 29: Til – ett vikingatida gods 30: Stadslika handelsplatser växte fram 31: Skridfinnar – folken i norr 32: Keramik från hela världen 33: Runor till vardags 34: Att överleva vintern 35: Smutsiga varelser eller fåfänga nordbor? 36: Ingen måtta på utsmyckningarna 37: Bara fragment och trådar återstår 38: Att låsa om sig och sitt 39: En träsked till soppan 40: Långhuset – symbol för äganderätt 41: Mörkt – men varmt och färgrikt 42: Behovet av virke utarmade landskapet 43: Mat för fattiga och rika 44: Musik till arbete, vardag och fest 45: Offer – vikingarnas hemförsäkring Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

Musik till arbete, vardag och fest

Rösten var tidens främsta musikinstrument. I de litterära källorna beskrivs kultisk sång och skaldesång, poesi och diktning. Också i vardagen förekom säkert sång och musik.

Melodier och danssteg som än i dag finns i viss folkmusik från Färöarna och Island kan ha använts redan på vikingatiden.

Flöjter, fågelpipor och horn från ko och bock var vanliga instrument som troligen användes såväl i sociala sammanhang som vid jakt och arbete. Enstaka fynd av stall och stämskruvar till stråkharpor och lyror har påträffats i aristokratiska miljöer. Norska fynd tyder på att mungigor förekom.

Snurrben, som ger ifrån sig ett surrande ljud när de snurras med hjälp av ett snöre, är mer en leksak än ett musikinstrument.

Visa mer

Flöjt

  Flöjt

Snurrben

  Snurrben

Flöjt

  Flöjt

Lyra

  Lyra