Hem English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård 28: Meningsfullt drickande 29: Til – ett vikingatida gods 30: Stadslika handelsplatser växte fram 31: Skridfinnar – folken i norr 32: Keramik från hela världen 33: Runor till vardags 34: Att överleva vintern 35: Smutsiga varelser eller fåfänga nordbor? 36: Ingen måtta på utsmyckningarna 37: Bara fragment och trådar återstår 38: Att låsa om sig och sitt 39: En träsked till soppan 40: Långhuset – symbol för äganderätt 41: Mörkt – men varmt och färgrikt 42: Behovet av virke utarmade landskapet 43: Mat för fattiga och rika 44: Musik till arbete, vardag och fest 45: Offer – vikingarnas hemförsäkring Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument English

Mörkt – men varmt och färgrikt

Invändigt var husen ganska mörka. Dagsljus och frisk luft nådde in via gluggar i väggarna eller hål i gavlarna vid taknocken, så kallade vindögon.

Vindögat släppte också ut rök från eldhärden, den viktigaste ljuskällan. Små keramikkärl, oljelampor, tjärbloss och facklor kunde bäras runt och spred ljus där det behövdes. I välbärgade hem kunde vaxljus finnas.

Längs ytterväggarna stod väggfasta bänkar. Fynd av hänglås och beslag tyder på att de även var förvaringskistor. Bänkarna kunde fungera som både sitt- och sovplatser. Särskilda sängar fanns också, framför allt hos de rika.

Bord, stolar och pallar var andra delar av möblemanget. Husbonden och husfrun satt i det så kallade högsätet vid bordets kortända eller mitt på långsidan. Högsätena var ett slags karmstolar, ofta med utsirade och dekorerade hörnstolpar.

Möbler och takstolpar var snidade i karaktäristisk djurornamentik och helt eller delvis målade. I välbärgade hem pryddes säkert väggarna av färgstarka bildvävnader som berättade om myter och gudar.

Det finns spår av blå, vit och röd färg på enstaka, lerklädda ytterväggar. Det tyder på att åtminstone vissa hus varit målade utvändigt.

Visa mer

Kärl

  Kärl

Kärl

  Kärl

Kärl

  Kärl