Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki 08: Ett hårt liv med plats för omvårdnad 09: Ambátt och þræll 10: Olikhet inför lagen 11: Intensivt utbyte av idéer, varor och tjänster 12: Kvinnornas gravar speglar komplexa roller 13: Krigaren stod högt i kurs 14: Bara hälften blev äldre än tio år 15: Unga begravdes klädda som vuxna 16: Nyckeln – symbol för ansvar 17: De flesta män var bönder 18: Makt och rikedom visades upp Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

Olikhet inför lagen

Vikingatidens ojämlika samhällen framträder tydligt i de äldsta landskapslagarna. Lagarna är nedtecknade på 1200-talet, men delar av texterna går tillbaka på äldre, muntligt överförda lagar. I lagarna framgår hur olika människor värderades.

Någon likhet inför lagen rådde inte. En människas liv kunde rangordnas och översättas i bötesbelopp, så kallade mansbot.

Det kostade mindre att slå ihjäl eller förgripa sig på en lågt rankad människa än en högt uppsatt. Ju längre bort från hus och hem som brottet begicks, desto lägre blev boten. Högst bötesbelopp utdömdes om det skett inomhus, eller som det står i Gutalagen, ”i säng”, eller på ”kvinnobänk”.

I Gutalagen anges mansbotens storlek för mord och dråp på följande vis:

För större skador som inte ledde till döden var bötesbeloppen uppdelade i delar av den fulla mansboten. Exemplen berättar om ett våldsbenägenhet samhället.

Visa mer

Mansbot

  Mansbot

Mansbot

  Mansbot

Mansbot

  Mansbot