Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki 08: Ett hårt liv med plats för omvårdnad 09: Ambátt och þræll 10: Olikhet inför lagen 11: Intensivt utbyte av idéer, varor och tjänster 12: Kvinnornas gravar speglar komplexa roller 13: Krigaren stod högt i kurs 14: Bara hälften blev äldre än tio år 15: Unga begravdes klädda som vuxna 16: Nyckeln – symbol för ansvar 17: De flesta män var bönder 18: Makt och rikedom visades upp Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

Släkt och hierarki

Med relationerna i centrum

Samhället var hierarkiskt och människorna olika mycket värda. Den största skillnaden fanns mellan fria och ofria. Men även inom dessa grupper rangordnades individer utifrån klass, släktskap, roll, kön och härkomst.

Lägst på skalan stod de ofria, trälarna. En ofri kunde avancera i hierarkin och en fri kunde förlora sina rättigheter. Det fanns en viss social rörlighet.

Släktrelationer och stöd från andra allierade var viktiga. För fria människor räknades släktskapet både på fädernet och mödernet. Vid giftermål behöll båda parter sin släkttillhörighet.

Hur människor begravdes speglade deras sociala tillhörighet och status i livet, liksom hur manliga och kvinnliga normer såg ut. Men gravarna berättar också om de efterlevandes val och strategier. De kunde välja att framhäva eller tona ned delar i bilden av den dödas liv och handlingar.

Föremål i graven och de ritualer som utfördes styrdes ofta av de efterlevandes behov av att bekräfta allianser eller etablera nya kontakter. Därför är gravarnas utformning ofta en bild av relationer i samhället och inte bara en spegling av de begravdas liv.

Visa mer
Ett hårt liv med plats för omvårdnad  >
House
08
Ambátt och þræll  >
House
09
Olikhet inför lagen  >
House
10
Intensivt utbyte av idéer, varor och tjänster  >
House
11
Kvinnornas gravar speglar komplexa roller  >
House
12
Krigaren stod högt i kurs  >
House
13
Bara hälften blev äldre än tio år  >
House
14
Unga begravdes klädda som vuxna  >
House
15
Nyckeln – symbol för ansvar  >
House
16
De flesta män var bönder  >
House
17
Makt och rikedom visades upp  >
House
18