Hem English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning 82: Prestigefyllda vapen 83: Vågar och viktlod 84: Betalning i många former 85: Brutal och lönsam slavhandel 86: Smycken och vapen från öst 87: Ben, horn och päls i norr 88: Handel och härjning i väst 89: Pärlor och slavhandel Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument English

Betalning i många former

Silver användes som betalningsmedel och kunde ha många olika former. Smycken, spännen, silvertenar, bitsilver och andra slags föremål.

En stor del av betalsilvret bestod av importerade mynt. Men någon ekonomi baserad på en myntstandard fanns inte.

Hur rent silvret var och hur mycket det vägde avgjorde värdet när en vara skulle betalas. Ett sätt att bedöma silvrets äkthet och kvalitet var att tälja eller hacka i det. Mynt och smycken behövde ibland klippas sönder eller delas för att få rätt värde, vilket också förklarar att sådana föremål finns i många skattfynd.

Silverskatter gömda i jorden

Vikingatiden kallas ibland för en nordisk silverålder. Silver var den dominerande ädelmetallen under perioden. Guld, som tidigare varit vanligare, blev mer sällsynt. Mycket importerat silver smältes ned och gjordes om till bland annat smycken i skandinavisk stil. Men mängder av silvermynt, smycken och råmaterial grävdes ned och ligger fortfarande begravda i jorden.

Skatternas innehåll varierar. I några finns bara mynt, andra kombinerar mynt och silversmycken, och vissa innehåller enbart smycken. I de flesta förekommer även råmaterial, som silvertenar och sönderklippta föremål.

På Gotland har mängder av skatter hittats och nya upptäcks varje år. De vi känner till är bara en bråkdel av vad som en gång har gömts i jorden.

Visa mer

Runsten

  Runsten

Spiraltenar

  Spiraltenar

Armbygel

  Armbygel

Armbygel

  Armbygel

Ten

  Ten

Spiraltenar

  Spiraltenar

Ringnål

  Ringnål

Hacksilver

  Hacksilver

Hacksilver

  Hacksilver

Hacksilver

  Hacksilver

Hacksilver

  Hacksilver

Hacksilver

  Hacksilver

Hacksilver

  Hacksilver

Hacksilver

  Hacksilver

Hacksilver

  Hacksilver

Hacksilver

  Hacksilver

Hacksilver

  Hacksilver

Hacksilver

  Hacksilver

Hacksilver

  Hacksilver

Hacksilver

  Hacksilver

Hacksilver

  Hacksilver

Hacksilver

  Hacksilver

Hacksilver

  Hacksilver

Hacksilver

  Hacksilver

Hänge

  Hänge

Ring

  Ring

Mynthänge

  Mynthänge

Filigranhänge

  Filigranhänge

Mynt

  Mynt

Filigran

  Filigran

Pärlor

  Pärlor

Täljstensgryta

  Täljstensgryta

Mynthänge

  Mynthänge

Pärlor

  Pärlor

Pärla

  Pärla

Treflikigt spänne

  Treflikigt spänne

Kedjegarnityr

  Kedjegarnityr

Filigranhänge

  Filigranhänge

Filigranhänge

  Filigranhänge

Filigranhänge

  Filigranhänge

Filigranhänge

  Filigranhänge

Filigranhänge

  Filigranhänge

Filigranhänge

  Filigranhänge

Hänge

  Hänge

Hänge

  Hänge

Hänge

  Hänge

Hängen

  Hängen

Hänge

  Hänge

Mynt (dirham)

  Mynt (dirham)