Hem English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk 19: Föremål bytte funktion och gestalt 20: Vikingatidens konst – stiliserade djur 21: Högklassigt guldsmide 22: Malm blev vapen och verktyg 23: Dekorerade vardagsföremål 24: Märkliga verktyg i myrmark 25: Vävning – med koppling till ödesmakterna 26: Ben och horn till nytta och nöje 27: Återanvänt i brons och silver Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument
Lyssna

Ben och horn till nytta och nöje

Djurben och horn från älg eller hjortdjur var råmaterial till en mängd olika föremål. Kammar, nålar, sländtrissor, vävbrickor och isläggar, men också husgeråd och redskap som till exempel skedar framställdes i dessa material.

Påhittiga hantverkare använde även andra typer av benmaterial och svarvade till exempel spelbrickor av valben eller älgtänder. Exklusiva beslag kunde tillverkas av ben och betar från valross.

Visa mer

Kam

  Kam

Kam

  Kam

Kam

  Kam

Kam

  Kam

Kam

  Kam

Kam

  Kam

Kam

  Kam

Dubbelkam

  Dubbelkam

Spelbrickor

  Spelbrickor

Kam

  Kam

Nål

  Nål

Nål

  Nål

Nål

  Nål

Selpinne

  Selpinne

Knävel

  Knävel

Ask

  Ask

Sölja

  Sölja

Selbågskrön

  Selbågskrön

Städ

  Städ

Ringar

  Ringar

Hornplatta

  Hornplatta

Ämnen

  Ämnen

Hornspill

  Hornspill

Hornspill

  Hornspill