Lyssna

Sked

Sked av horn med samiskt influerad ornamentik av bandflätor på blad och skaft. Okänd fyndort.
Upphov: Ola Myrin, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0)

Föremålsnummer: 481865_HST
Material: Ben/Horn

<   11 av 12  >