Lyssna

Urna

Benurna av grovt, odekorerat lergods. Urnan är avsmalnande mot botten och med ett svagt innåtböjt mynningsparti. Tillsammans med innehållet av kremerade kvarlevor är den en av flera liknande nedläggelser som gjorts i gravhögen. Benurnan tycks ha glömts bort efter att den hittades och är inte presenterad i den dokumentation av undersökningen som senare gjordes. Den återfanns först 96 år senare, 2013, på en undanskymd plats i Historiska museets magasin. Urnan var då inte undersökt och inte heller tömd på sitt innehåll. Gravfynd från Skopintull, Adelsö socken, Uppland.
Upphov: Helena Bonnevier, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0)

Föremålsnummer: 1089937_HST
Material: Keramik
Vikt: 2396 g
Diameter: 210 mm
Höjd: 135 mm

<   3 av 5  >